Chevrolet Silverado 1500 neuf Fort St. John BC V1J 5T5


Chevrolet Silverado 1500 CUSTOM TRAIL BOSS

Montez  bord et laissez-vous blouir par le Chevrolet Silverado 1500 2019. Ce camion  4 portes et 6 passagers propose une technologie de pointe et grand style. Ce vhicule propose une polyvalente transmission intgrale couple  une transmission automatique et un puissant moteur 8 cylindres. Parmi les principales caractristiques on retrouve des vitres  commande lectrique, des phares  extinction temporise, l'ouverture automatique de la glace du conducteur, des essuie-glaces intermittents, le pare-choc arrire avec marche-pied, une banquette  l'avant, plaques de protection des lments mcaniques, et un climatiseur. Ses roues en alliage sont bien proportionnes et ajoutent  son look. La sret de tous les passagers est assure grce aux caractristiques de scurit suivantes: rideaux gonflables pour protger la tte, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, un systme antivol, et freins antiblocage. Le dispositif de stabilit lectronique fait appel  des technologies de pointe qui rehaussent l'adhrence  la route. Nous comptons sur une quipe amicale et exprimente. Le service de qualit et les bons prix, c'est notre spcialit, vous verrez, c'est un plaisir de magasiner ici.